Υδροπονική Τρικάλων

Καλλιέργεια τομάτας σε NFT

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό και την εγκατάσταση υδροπονικών συστημάτων NFT, για την καλλιέργεια αρωματικών φυτών, λουλουδιών, φρούτων και λαχανικών.

Το σύστημα αναπτύχθηκε στην Αυστραλία και εφαρμόζεται σε πολλές παραγωγικές μονάδες παγκοσμίως. Μέσω της υδροπονίας επιτυγχάνονται μεγαλύτερες στρεμματικές αποδώσεις και σημαντική μείωση στην κατανάλωση νερού και θρεπτικών στοιχείων, εφαρμόζοντας ανακύκλωση του θρεπτικού διαλύματος.

Υπαίθρια καλλιέργεια μαρουλιού

Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή την μετατροπή συμβατικών καλλιεργειών σε υδροπονικές, παρέχοντας εκπαίδευση και συνεχή τεχνική υποστήριξη σε όλα τα στάδια.