ΤΟ ΒΗΜΑ – Η ντομάτα σώζει – γνώμες

ΤΟ ΒΗΜΑ – Η ντομάτα σώζει – γνώμες.

Posted in Uncategorized | Σχολιάστε

Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα υδροπονικής καλλιέργειας

Η υδροπονία φέρει αρκετά πλεονεκτήματα, τα κυριότερα από τα οποία συνοψίζονται στα εξής:

  • Το θρεπτικό διάλυμα, αντιθέτως με το έδαφος, είναι ομογενές και μπορεί εύκολα να γίνει δειγματοληψία, ανάλυση και ρύθμιση προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων
  • Ομοιόμορφα αποτελέσματα Συνέχεια
Posted in Γενικά, Υδροπονία | Tagged , , | Σχολιάστε

Ξηρή σήψη – Πιθανά μέτρα πρόληψης

Στο άρθρο αυτό προτείνονται πιθανά μέτρα πρόληψης του φαινομένου της ξηρής σήψης, τα αίτια της οποίας αναλύθηκαν σε προηγούμενο άρθρο, όπως και οι συνήθεις πρακτικές πολλών καλλιεργητών.

 

Θερμική ακτινοβολία

Ο πιο σημαντικός παράγοντας που οδηγεί την εμφάνιση του φαινομένου της ξηρής σήψης είναι η επίδραση της θερμικής ακτινοβολίας. Υπάρχουν δύο πιθανοί τρόποι μείωσής της. Συνέχεια

Posted in Διαταραχές, Υδροπονία | Tagged , , , , , , | Σχολιάστε

Ξηρή σήψη – Συνήθεις πρακτικές

Παρακάτω αναλύονται κάποιες συνηθισμένες πρακτικές που εφαρμόζουν πολλοί καλλιεργητές όταν παρατηρούν τα πρώτα σημάδια εμφάνισης ξηρής σήψης στις τομάτες τους (ή και πιπεριές), τα αίτια εμφάνισής της οποίας περιγράφηκαν σε προηγούμενη δημοσίευση.

Αύξηση της ποσότητας του ασβεστίου στη λίπανση

Παρόλο που οι περισσότεροι καλλιεργητές, κυρίως εκείνοι που χρησιμοποιούν κλειστά υδροπονικά συστήματα (ανακύκλωση), δεν πραγματοποιούν περιοδικούς ελέγχους (αναλύσεις) στη σύνθεση του θρεπτικού διαλύματος που χρησιμοποιούν Συνέχεια

Posted in Υδροπονία | Tagged , , , | Σχολιάστε

Ξηρή σήψη (Blossom end-rot) – Αιτίες

Photo: aggie-horticulture.tamu.edu

Η ξηρή σήψη είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν αρκετοί καλλιεργητές τομάτας, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η αναποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου αλλά κυρίως η αδυναμία πρόληψης του μπορεί να προκαλέσει σημαντικές απώλειες στην παραγωγή. Συνήθεις πρακτικές όπως αύξηση του ασβεστίου στη θρέψη με αύξηση της αναλογίας του νιτρικού ασβεστίου ή ψεκασμός των φυτών με διάλυμα νιτρικού ασβεστίου δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικές, καθώς τα αίτια εμφάνισης της ξηρής σήψης είναι πολυπλοκότερα. Συνέχεια

Posted in Διαταραχές, Θρέψη, Υδροπονία | Tagged , , , , , , | 1 σχόλιο

Υδροπονία ή καλλιέργεια χωρίς έδαφος (soilless culture)

Υδροπονία ορίζεται η «ανάπτυξη μη-υδρόβιων φυτών με τις ρίζες τους μέσα σε ένα πλήρως ανόργανο μέσο, όπου οι ρίζες τους τροφοδοτούνται με ένα θρεπτικό διάλυμα».

Η υδροπονία χρησιμοποιούνταν για χιλιάδες χρόνια. Οι περίφημοι Κρεμαστοί Κήποι της Βαβυλώνας, ένα από τα επτά θαύματα, πιστεύεται πως λειτουργούσαν σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας της υδροπονίας. Συνέχεια

Posted in Υδροπονία | Tagged , , | Σχολιάστε